szkolenie


instruktor techniki jazdy

CHCESZ ZOSTAĆ INSTRUKTOREM DOSKONALENIA TECHNIKI JAZDY ? ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ NA SZKOLENIE W OŚRODKU SOBIESŁAW ZASADA CENTRUM.


Termin rozpoczęcia kursu dla kandydatów kategorii B zaplanowany jest na
02.11.2018 r. 


Kurs będzie się odbywał w dniach od piątku do niedzieli. Zakończenie przewidujemy na 9.12.2018 r. z możliwością wydłużenia kursu o dwa weekendy.Szczegółowy kalendarza spotkań podamy już wkrótce.

Warunki przyjęcia uczestnika na kurs:

1. Prosimy o zgłaszanie się na kurs za pomocą formularza, który znajdziecie poniżej na stronie lub prosimy o wysyłanie zgłoszeń na adres mailowy: biuro@torbednary.com

2. Wpłata I raty w wysokości 50% ceny szkolenia do dnia 03.11.2018 r.

3. Wpłata II raty w wysokości 50 % ceny szkolenia do dnia 23.11.2018 r.

Kurs odbędzie się w przypadku zebrania minimum 6 osób w ramach każdej kategorii.

Ceny kursów:

SZKOLENIE PODSTAWOWE:

1. KATEGORIA B - 3500 zł

2. KATEGORIA C - 4500 zł

3. KATEGORIA D - 5500 zł

SZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE:

1. KATEGORIA B (dla posiadających kategorię A,C lub D) - 2500 zł

2. KATEGORIA C,D (dla posiadających kategorię B) - 2800 zł


INSTRUKTORem DOSKONALENIa TECHNIKI JAZDY może być osoba, która:
1) posiada co najmniej wykształcenie średnie;
2) posiada co najmniej przez okres 3 lat prawo jazdy kategorii B oraz co najmniej przez okres roku prawo jazdy kategorii odpowiedniej do zakresu prowadzonych zajęć;
3) posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy
4) posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy;
5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów
d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
e) przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu,
f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
6) ukończyła kurs dla osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy;
7) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin z wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych przed komisją egzaminacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw transportu;
8) została wpisana do ewidencji instruktorów techniki jazdy.

Szkolenie kończy się egzaminem Państwowym z części teoretycznej oraz z części praktycznej. 

Kursy odbywają się na podstawie i zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 16 stycznia 2013r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy (Dz. U. z 2013r. poz. 91).

Poniżej link do strony Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z terminami egzaminów oraz do Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy.

Doskonalenie techniki jazdy 


Konto: 61 1560 0013 2317 3736 0000 0001

Sobiesław Zasada Centrum Sp. z o.o. , Bednary 17, 62-010 Pobiedziska

W tytule podając: kurs instruktor techniki jazdy kat...., imię i nazwisko uczestnika.

INFORMACJE:

email: biuro@torbednary.com

tel. (61) 815 60 01

Zamknij

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

Polityka cookies »